Η διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-15 έληξε την Δευτέρα 31 Μάρ 2014.

X

Φόρμα Καταχώρισης Αίτησης

Στοιχεία Μαθητή
Επώνυμο: Όνομα:
Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
Φύλο: Ημ. Γέννησης:
Α.Μ.Κ.Α.: * Ταυτόχρονη αίτηση από δίδυμο αδερφό/αδερφή:
* Αδερφός ή αδερφή που ήδη φοιτά στο ίδιο σχολείο: * Παιδί εκπαιδευτικού που έχει 5ετή θητεία στο σχολείο:
* Αφορά ΜΟΝΟ για εισαγωγή σε Πειραματικά Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά

Στοιχεία Κηδεμόνα Μαθητή
Επώνυμο κηδεμόνα: Όνομα κηδεμόνα:
Πατρώνυμο κηδεμόνα: Ιδιότητα:

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός & αριθμός: Πόλη:
T.K.: E-mail:
Σταθερό τηλέφωνο: Κινητό τηλέφωνο:

Στοιχεία Σχολείων
Σχολείο προέλευσης: Σχολείο προτίμησης:
Για το 2/θ Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Παν. Πατρών, στη διαδικασία της εισαγωγής για το Σχολ. έτος 2014-15 μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ νήπια γεννηθέντα το 2010 (θέσεις 25)

X
Είδος Σχολείου:


Νομός:


* Σχολεία:


* Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το Σχολείο Προέλευσης, επιλέξτε: 'Χωρίς Σχολείο Προέλευσης (Κενή Επιλογή)'

Συγχαρητήρια! Η καταχώριση της αίτησής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία!

Ο μοναδικός κωδικός της αίτησής σας είναι: ...

Κρατήστε αυτό τον κωδικό σε ασφαλές μέρος.

Για να εκτυπώσετε τη βεβαίωση καταχώρισης της αίτησής σας κάντε κλικ εδώ.