Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Πόσα τετράπλευρα μπορείς να αναγνωρίσεις σ΄ αυτό το σχήμα;

Α: 4     Β: 1    Γ: 9    Δ: 10      Ε: 6