Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες


Ένας χάρτης έχει κλίμακα 1 : 10 000. Μια λίμνη που υπάρχει στο χάρτη έχει εμβαδόν 25mm2. Ποιο είναι το πραγματικό εμβαδόν της λίμνης αυτής;