Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Να υπολογίσεις το άθροισμα των γωνιών του κανονικού πολυγώνου ΑΒΓΔΕΖ.  Να δείξεις τον τρόπο που εργάστηκες.