Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι μαθητές που φοιτούν σε καθεμιά από τις έξι τάξεις ενός Δημοτικού Σχολείου.

Καθεμιά από τις έξι αίθουσες του σχολείου έχει χώρο για 30 μαθητές. 

Σε ποιες τάξεις μπορούν να εγγραφούν περισσότεροι μαθητές και πόσοι σε καθεμιά από αυτές;