Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Να σκιάξεις το 1/4 του παρακάτω ισόπλευρου τριγώνου.