Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Πόσοι αριθμοί με τρία δεκαδικά ψηφία υπάρχουν ανάμεσα στο 3,004 και στο 3,040;

Α: 37                     Β:35                      Γ:36

 

Μονάδες :5