Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Να συμπληρώσεις το αποτέλεσμα:

Α       0,01  .  0,01=

Β       0,01  :  0,01=

Γ       0,4    :  0,04=

Δ       0,04   :   0,4=

Μονάδες :5