Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Οι αριθμοί   120,  180,  240,  300,  360  είναι κοινά πολλαπλάσια των αριθμών 30 και 60.

Είναι σωστό ότι το  ΕΚΠ του 30 και του 60 είναι το 120;

 

Μονάδες: 5