Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Τέσσερα κομμάτια σχοινιού, άγνωστου μήκους x το καθένα,   χρησιμοποιήθηκαν,

για να σχηματιστεί η περίμετρος ενός τετραγώνου. Χρειάστηκαν 2 επιπλέον μέτρα για κάθε πλευρά.

Να γράψεις μια εξίσωση, για να αναπαραστήσεις την περίμετρο του τετραγώνου.

 

 

 

 

 

Δύο από τα προηγούμενα κομμάτια από το σκοινί χρησιμοποιήθηκαν για να σχηματιστεί η περίμετρος

του επόμενου ορθογωνίου. Να γράψεις μια εξίσωση, η οποία μάς δίνει την περίμετρό  του.

 

 

 

 

Το τετράγωνο και το ορθογώνιο έχουν την ίδια περίμετρο. Να σχηματίσεις και, στη συνέχεια, να λύσεις την εξίσωση που προκύπτει από αυτή τη σχέση, για να βρεις την τιμή του x.

Μόρια 15