Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Παρακάτω φαίνεται το σχέδιο ενός σταδίου. Τα δύο κυκλικά του τμήματα  αποτελούνται από ημικύκλια με κέντρο Α και ακτίνες R και ρ (R>ρ). Επίσης ο λόγος των μηκών των ημικυκλιων είναι 3 over 2.

α) Να βρείτε το λόγο των ακτίνων R και ρ.

β) Ένας αθλητής που βρίσκεται στο Β για να τερματίσει στο Κ θα διανύσει 40 μέτρα. Πόσα μέτρα θα διανύσει ένας αθλητής που βρίσκεται στο Γ για να τερματίσει στο Λ;