Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Να ονομάσεις και να αριθμήσεις τους δύο άξονες, έτσι ώστε να μπορείς να τους χρησιμοποιείς με ευκολία.


1. Να μαρκάρεις τα δύο σημεία (2,1) και (5,1) και να σχεδιάσεις τη γραμμή στην οποία βρίσκονται.

Να μαρκάρεις πάνω στη γραμμή δύο άλλα σημεία που να μη βρίσκονται σε μια γωνία τετραγώνου.

Τα ζεύγη των αριθμών των σημείων σου είναι (..,..) και (..,..)

Να βρεις τον πιο σύντομο και σαφή τρόπο, για να περιγράψεις αυτή την ευθεία γραμμή.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαθηματική ή καθημερινή γλώσσα.

2. Να μαρκάρεις τα δύο σημεία (6,4) και (-2,4) και να σχεδιάσεις τη γραμμή στην οποία βρίσκονται  

Η πιο σύντομη και σαφής περιγραφή αυτής της ευθείας γραμμής είναι:

3. Να διαλέξεις ένα σημείο που να μην είναι πολύ μακριά από την αρχή των αξόνων (0,0):    ( …, … )

Να σχεδιάσεις τους δύο τύπους ευθειών που περνούν από το σημείο αυτό.

Να σχεδιάσεις τις δύο ευθείες γραμμές που βρίσκονται ΔΥΟ φορές πιο μακριά από την αρχή των αξόνων (0,0) προς κάθε κατεύθυνση.

Πού ενώνονται οι δύο γραμμές;     ( …, … )

Πόσο μακριά βρίσκεται το νέο σημείο από την αρχή των αξόνων;     

 

Μόρια 15