Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

1.   Να σχεδιάσεις την ευθεία γραμμή πάνω στην οποία βρίσκονται τα σημεία  (-1,-1) και (5,5). Να βρεις δύο άλλα σημεία πάνω σε αυτήν: (..,..) και (..,..).

Ποια είναι η καλύτερη περιγραφή που θα μπορούσες να δώσεις γι’ αυτή την ευθεία;

 2.   Να σχεδιάσεις μια δεύτερη γραμμή πάνω στην οποία βρίσκονται τα σημεία (1,3) και (5,7). Το σημείο (3,5) βρίσκεται πάνω σε αυτή τη γραμμή;………

Να συγκρίνεις αυτή τη γραμμή με την πρώτη. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν;

3. Να σχεδιάσεις μια τρίτη γραμμή, πάνω στην οποία βρίσκονται τα σημεία (2,5) και (0,3).

Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι παραπάνω τρεις ευθείες γραμμές;

(Να κάνεις μαθηματική περιγραφή).

4.   Μια τέταρτη ευθεία γραμμή περνά από τα σημεία (2,4) και (6,6).

Πώς περιγράφεις αυτήν την ευθεία;

5.  Να σχεδιάσεις μια δική σου πέμπτη ευθεία που να περνά από το σημείο

(0,3). Στη συνέχεια, να συγκρίνεις τις τρεις τελευταίες ευθείες γραμμές.

 Μόρια 15