Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Πρώτα να παρατηρήσεις την αριθμητική παράσταση, μετά να αλλάξεις τη σειρά των όρων και, τέλος,  να προσθέσεις τους κατάλληλους όρους, για να βρεις  το άθροισμα 199 + 87 + 46 + 24 + 1 + 10 + 30 + 4

1.    Να κάνεις το ίδιο για το επόμενο:

       9,5 + 8,2 + 1,5 + 1,8 + 0,2 + 6,5 + 0,5

2.    Να εξηγήσεις γιατί η δική σου μέθοδος παρατήρησης και αναδιάταξης των αριθμών είναι χρήσιμη σε κάποιον άλλον. Να δώσεις ένα δικό σου παράδειγμα.

 

3.    Να χρησιμοποιήσεις παρενθέσεις που θα περιέχουν τις υποδιαιρέσεις του  μέτρου μαζί, καθώς κάνεις τον πολλαπλασιασμό:    

6 φορές τα 5,22 μ.

4.    Πώς εξηγείς την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού σε κάποιον που δεν την ξέρει;

5.    Τώρα προσπάθησε να κάνεις την πράξη: 6 και μισό φορές το 5,22  (ή 6,5 x 5,22)

Μόρια 15