Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Ένα εργαστήριο πουλά μεταξωτό ύφασμα πολυτελείας για μαντήλια σε ένα κατάστημα. Το κόστος του μεταξωτού υφάσματος που απαιτείται για την κατασκευή του μαντηλιού εξαρτάται από το εμβαδόν του ορθογωνίου σχήματος του μαντηλιού.

Το κατάστημα αποφασίζει ποιο θα είναι το τελικό μέγεθος που απαιτείται για κάθε μαντήλι. Το εργαστήριο προσθέτει 18 εκ. στο τελικό μήκος για τα κρόσια. Επίσης, προσθέτει  4 εκ. στο πλάτος για το γύρισμα.

1. Να προτείνεις μια μαθηματική παράσταση που να υπολογίζει το αρχικό πλάτος για οποιοδήποτε μέγεθος μαντηλιού.

Να κάνεις το ίδιο και για το αρχικό μήκος.

2. Να προτείνεις μια παράσταση που να υπολογίζει το αρχικό εμβαδόν για οποιοδήποτε μέγεθος μαντηλιού.

3. Πόσες ομάδες χρησιμοποίησες στην παράστασή σου;

Να γράψεις στο χαρτί  τη σημασία κάθε ομάδας.

Μόρια 15