Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

x + ψ + z = x + p +z        

Η σχέση αυτή είναι αληθής:

i) Πάντοτε

ii) Ποτέ

iii) Μερικές φορές. Πότε;

Μόρια 5