Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο. Αν το εμβαδόν του τριγώνου ΑΔΟ είναι ίσο με 4 m2:

α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΔΓΟ είναι ίσο με 4 m2.

β) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ΑΒΓΔ είναι ίσο με 16 m2.