Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Να απλοποιήσεις τις παρακάτω παραστάσεις, όπου αυτό είναι δυνατό:                                                                     

α) 2x+5ψ =           

β) 3x +8ψ +2x =………………….

γ) 5p – 3κ =………………….

δ) 5κ – λ + 2p =…………………….

Μόρια 5