Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Ποιες τιμές μπορεί να πάρει ο κ, αν κ+λ=12 και ο κ είναι μικρότερος από τον λ;

 

Μόρια 10