Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Να συμπληρώσεις το υπόλοιπο του παρακάτω σχεδίου


Πώς ονομάζεται η διακεκομμένη γραμμή;

Μόρια: 5