Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω σχέδια και να βρεις τα συμμετρικά τους. Στη συνέχεια, να σημειώσεις τον άξονα συμμετρίας σε κάθε σχέδιο.


Μόρια 10