Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Ανακάλυψε τον κανόνα και συμπλήρωσε  τους αριθμούς που λείπουν:

 

1 , 1,  2 ,  4  ,8,  __ , 32 ,   __, 128

 

Μονάδες :10