Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Στο τρίγωνο ΑΒΓ δίνεται ότι capital alpha capital gamma equals 4 cm, capital alpha capital beta equals 5 cm και capital beta capital gamma equals 3  cm.Να βρείτε την εφαπτομένη:

α) της γωνίας straight phi,

β) της γωνίας straight omega.