Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Δίνεται ότι το ημίτονο μιας γωνίας straight omega με 0 to the power of straight omicron less than straight omega less than 180 to the power of straight omicron είναι ίσο με 4 over 5 και η εφαπτομένη της είναι αρνητική.

Να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας αυτής.