Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

  

Στο τρίγωνο ΑΒΓ του διπλανού σχήματος η ΔΒ είναι κάθετη στην ΑΓ, BΓ= 2, BΔ=2χ-1 και ΔΓ=2x-\sqrt{3}.

α) Να δείξετε ότι για τον αριθμό χ ισχύει 8x^{2}=4x+4\sqrt{3}x.

β) Να υπολογιστούν οι πλευρές ΔΒ και ΔΓ.