Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Στο διπλανό σχήμα ο κύκλος και ο ρόμβος έχουν κοινό κέντρο το Ο και ΟΔ=3 cm, ΑΔ=5 cm. Να υπολογίσετε:

α) το εμβαδόν του κύκλου

β) το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρους του σχήματος.